Uncategorized

Kaj je računalništvo?

Računálništvo je znanstvena veda o zgradbi, delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo, ter obravnava strojno obdelavo podatkov z računalniki. Čeprav se ime naslanja na najpomembnejši pripomoček za obdelavo podatkov – računalnik, računalništvo ni le veda o računalnikih, ampak o vsem, kar je v zvezi s strojno obdelavo podatkov, zato se v veliki meri prepleta z informatiko. Pomembno je vedeti, kdaj in kako lahko računalnike uporabljamo in kaj lahko z njimi naredimo.

V praksi je računalništvo povezano z mnogimi drugimi vedami, od abstraktne analize algoritmov do bolj stvarnih tem, kot so programski jeziki, programska in strojna oprema. Kot znanstvena veda se računalništvo loči od matematike, programiranja, programskega inženirstva in računskega inženirstva, čeprav se ta področja pogosto zamenjujejo.

Sorodna področja računalništva
Kamagra

Računalništvo je zelo tesno povezano z nekaterimi drugimi področji, s katerimi se tudi delno prekriva, ob čemer dad ostajajo pomembne razlike: